BIM dla Generalnych Wykonawców

 

TWORZENIE MODELI BIM

Jesteśmy w stanie w krótkim czasie wygenerować kompletny architektoniczno-konstrukcyjny model BIM z instalacjami i zbrojeniem. Punktem wyjściowym jest tradycyjna płaska dokumentacja. Koszt przedsięwzięcia jest uzależniony od wymaganego terminu i stopnia szczegółowości docelowego modelu.

 

WERYFIKACJA PRZEDMIARU

Konfrontujemy przedmiar projektanta z wartościami generowanymi przez model BIM. To pozwala wykryć wszelkie błędy w obliczeniach. Cyfrowy przedmiar BIM posiada olbrzymie zalety. Oprócz wysokiej dokładności pozwala na graficzną, bryłową reprezentację każdej pozycji. Pliki [3D.dwg] stanowią idealny podkład do negocjacji i kontraktowania robót.

 

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

Utworzony model BIM generuje wartość dodaną - stanowi punkt wyjściowy do badań nad optymalizacją konstrukcji. Jesteśmy w stanie podjąć się tego zadania wspólnie z krakowskim biurem konstrukcyjnym GSBK.

 

BIM W BIURZE I NA BUDOWIE

Wdrażamy narzędzia i aplikacje, które pozwalają inżynierom czerpać informacje z modelu i ułatwiają komunikację z innymi uczestnikami inwestycji. Dzięki tabletom nadzory i odbiory robót przebiegają niezwykle sprawnie. Jeśli Klient posiada własnych kosztorysantów, jesteśmy w stanie wyszkolić ich w zakresie przedmiarowania w BIM.
 

 

Oto co jesteśmy w stanie uzyskać z gotowego modelu BIM

 

Cyfrowy przedmiar materiałów i wykopu.

Szybko i precyzyjnie określamy ilości materiałów użytych w budowli. Koniec z tradycyjnym, manualnym obliczaniem przedmiarów. Wszystkie potrzebne dane są zawarte w modelu. Wystarczy po nie sięgnąć.
 

Dane do kosztorysu.

Za pomocą łatwej, graficznej selekcji można błyskawicznie tworzyć pozycje w kosztorysie. Efektywność pracy w takiej konwencji jest zaskakująca. Zadania kilku kosztorysantów może z powodzeniem wykonywać jedna osoba.
 

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

Równolegle z modelem fizycznym powstaje model obliczeniowy z obciążeniami. Projektanci chętniej badają różne warianty, ponieważ w BIMie ten proces jest łatwiejszy i szybszy. To pozwala osiągać bardzo wysoki poziom optymalizacji konstrukcji.

Detekcja i usuwanie kolizji

Szybko lokalizujemy kolizje i błędy projektowe. Unikamy w ten sposób kosztownych i czasochłonnych przeróbek już w trakcie budowy. Stosując BIM pozbywamy się średnio ponad 90% kolizji instalacyjnych.

   

Wsparcie nadzorów i odbiorów robót

Wykorzystujemy projekt w BIM podczas odbiorów robót. Wizualne porównywanie z modelem 3D pozwala błyskawicznie lokalizować rozbieżności z projektem. Koniec z mozolną weryfikacją płaskich rysunków. Wystarczy tablet i połączenie z internetem.

Wsparcie przy zarządzaniu obiektem

Nasycamy cyfrowy model budynku wszelkimi informacjami, które mogą się przydać w okresie użytkowania budynku. Zarządzanie obiektem staje się tańsze i bardziej efektywne. Pod względem funkcjonalności i potencjalnych zastosowań model BIM znacznie przewyższa tradycyjną papierową dokumentację.

 

 

Tagi

bim, bim manager, przedmiar